Geschillencommissie

Heeft u een klacht over ons en u komt er met ons niet uit? Dan kunt u een geschillencommissie inschakelen. Een geschillencommissie adviseert en bemiddelt, of doet een uitspraak.

U kunt een klacht indienen bij een geschillencommissie.

Dit heeft een aantal voordelen:

  • u hoeft niet naar de rechter;
  • de procedure is sneller en goedkoper.  

Klachten kunnen gaan over:

  • Meningsverschillen over de verleende maatschappelijke diensten
  • Tijdens het verblijf zoekgeraakte of beschadigde persoonlijke bezittingen zoals een bril, sieraden, kleding of schoenen (zaakschade)
  • De manier waarop de wij met u omgingen
  • Schending van de privacy.

De samenwerkende organisaties van Rudge Care

"Als samenwerkende organisaties kunnen wij de kracht van onze diversiteit benutten en nog meer bewustzijn creëren en daar naar handelen"