Activiteiten

1. Helpen bij armoede

Wij koken verse gezonde maaltijden voor (momenteel) 80 personen. De doelgroep zijn ouderen en gezinnen. Dit bezorgen wij dan bij de mensen thuis.

Wij delen rugzakjes met een gezond ontbijt uit aan kinderen waarvan de ouders dit niet kunnen permitteren. Dit brengen wij dan naar de school of naar het huis van het gezin.

Wij maken uitdeelzakjes/presentjes voor kinderen op hun verjaardag, waarvan de ouders dit niet kunnen permitteren. Ook dit brengen dan naar school of naar het huis van het gezin.

2. Stimuleren van talent- en gedragsontwikkeling bij jongeren

Wij geven kinderen DJ- en medialessen. Dit doen wij op scholen door middel van naschoolse activiteiten, klassikaal les en 1 op 1. Hierdoor leren ze zich presenteren, communiceren en het lereontwikkelen van zelfvertrouwen.

Daarnaast geven wij (naschoolse) huiswerkbegeleiding wat op school of op locatie plaats vind.

3. Helpen bij eenzaamheid van ouderen

Wij hebben maatjes projecten: via verschillende ingangen komen wij bij de ouderen binnen. Door het opgebouwde vertrouwen word je maatjes. Wij hebben 2 keer in de week contact met onze ouderen. Hetzij telefonisch, hetzij fysiek. Vanwege "onze band" ben je echt maatjes en kunnen wij onze ouderen helpen met wat er allemaal speelt.

We organiseren koffie-ochtenden en dagbestedingen, dit doen we vaak op locatie. De toegevoegde waarde van de dagbesteding is dat dit zeer goed is om de eenzaamheid te verhelpen, het is goed om er even uit te zijn. Dit geschiedt conform de RIvM maatregelen.

We vevoeren en begeleiden ouderen naar hun afspraken, uiteraard met alle RIVM maatregelen in acht nemend.

4. Project Zorgmoeders/Zorgvaders

In dit project hebben wij gedreven en gemotiveerde moeder/vaders uit de buurten bereid gevonden om samen met verschillende instanties (denk hierbij bv aan de gemeente, GGD en Kind en Ouder Centrum )

2-wekelijks bij elkaar te komen. Zorgen en aandachtspunten uit de buurt worden met elkaar gedeeld. Actiepunten volgen hier vervolgens uit en taken worden verdeeld.

De kracht hierin is dat je zo een samenwerking en binding tussen de buurt en instanties krijgt.

5. Culturele binding

Wij vinden culturele binding zeer belangrijk en organiseren hiervoor evenementen en feesten, met als motto  ”respecteer elkaar, ongeacht je afkomst, je kleur of je gender”. Wij hebben dan vaak thema’s die wij afstemmen op het hedendaagse en wat er allemaal speelt. We nodigen hierbij ook wel eens een spreker uit.

Het  voornaamste blijft “even geen zorgen”, lekker dansen en je vrij voelen. Voor de kinderen organiseren we dan vaak leuke activiteiten, waardoor je de ouders even ontzorgt.

it geschiedt conform de RIVM maatregelen

6. Maaltijdverzorging

Wij koken voor mensen met een kleine beurs.

Zij kunnen dan voor max  € 7,- een gezonde maaltijd ophalen op locatie. Hierbij houden wij rekening met een ieder, dus koken wij ook halal en op verzoek veganistisch.

Ouderen kunnen vanuit het PGB (Persoons Gebonden Budget) bij ons een goedkope en gezonde maaltijd bestellen, welke wij vervolgens bezorgen. Dit wordt zodoende vergoed uit het PGB-budget.

Hiermee helpen wij ouderen zelfredzaam te blijven, waardoor langer zelfstandig blijven, mogelijk wordt.

Ook dit geschiedt conform de RIVM maatregelen.


De samenwerkende organisaties van Rudge Care

"Als samenwerkende organisaties kunnen wij de kracht van onze diversiteit benutten en nog meer bewustzijn creëren en daar naar handelen"