Zelfredzaamheid bij ouderen

Ouderen kunnen vanuit het PGB (Persoonsgebonden budget) bij ons een overheerlijke, gezonde maaltijd bestellen, welke wij vervolgens bezorgen. Dit wordt zodoende vergoed uit het PGB-budget.

Maatjes project: Wij hebben 2 keer in de week, hetzij telefonisch, hetzij fysiek, contact metdeze ouderen.

Vanwege deze “band” ben je maatjes en kan je ze echt helpen met wat er nou “echt speelt”.  Als wij het niet kunnen oplossen, verbinden wij ze met de desbetreffende instanties.

In het contactmoment is er natuurlijk ook tijd voor gewoon een praatje maken en aandacht geven wat veel helpt, vooral nu in corona tijd;

We organiseren koffie-ochtenden en dagbestedingen, dit doen we vaak op locatie. De toegevoegde waarde van de dagbesteding is dat dit zeer goed is om de eenzaamheid te verhelpen, het is goed om er even uit te zijn. Dit geschiedt conform de RIVM maatregelen.

We  vervoeren en begeleiden ouderen vervoeren en begeleiden naar hun afspraken, uiteraard met alle RIVM maatregelen in acht nemend.

"Een impressie van ons kook project"

De samenwerkende organisaties van Rudge Care

"Als samenwerkende organisaties kunnen wij de kracht van onze diversiteit benutten en nog meer bewustzijn creëren en daar naar handelen"