Maatschappelijke ondersteuning

Project Zorgmoeders/Zorgvaders

In dit project hebben wij gedreven en gemotiveerde moeder/vaders uit de buurten bereid gevonden om samen met verschillende instanties (denk hierbij bv aan de gemeente, GGD en Kind en Ouder Centrum )

2-wekelijks bij elkaar te komen. Zorgen en aandachtspunten uit de buurt worden met elkaar gedeeld. Actiepunten volgen hier vervolgens uit en taken worden verdeeld.

De kracht hierin is dat je zo de binding tussen de buurt en instanties krijgt.

Culturele binding

Wij vinden culturele binding zeer belangrijk en organiseren hiervoor evenementen en feesten, met als motto  ”respecteer elkaar, ongeacht je afkomst, je kleur of je gender”. Wij hebben dan vaak thema’s die wij afstemmen op het hedendaagse en wat er allemaal speelt. We nodigen hierbij ook wel eens een spreker uit. Het  voornaamste blijft “even geen zorgen”, lekker dansen en je vrij voelen. Voor de kinderen organiseren we dan vaak leuke activiteiten, waardoor je de ouders even ontzorgt.

Huiswerkbegeleiding

Daarnaast geven wij (naschoolse) huiswerkbegeleiding wat op school of op locatie plaats vind.Daarnaast geven wij (naschoolse) huiswerkbegeleiding die op school of op locatie plaats vind.


Foto's

De samenwerkende organisaties van Rudge Care

"Als samenwerkende organisaties kunnen wij de kracht van onze diversiteit benutten en nog meer bewustzijn creëren en daar naar handelen"